Zážitkové vzdelávanie

V tejto ponuke sa nachádzajú aktivity, ktoré sú určené pre ľudí, ktorí sú tvoriví a hľadajú zážitky spojené s poznatkami. Môžete si vybrať kurzy, ktoré sú vedené ako voľno časová aktivita. Pri našich činnostiach, môžete zachutiť prchavý moment netradičnou formou a zároveň oddýchnuť si a zrelaxovať umeleckou činnosťou. Chcete zažiť zážitkové učenie a zároveň získať prax? Prežijete voľný čas v dobrej nálade bez stresu a pokojným relaxom. Úlohou týchto kurzov nie je spraviť z Vás odborníka v danom obore (to nie je možné za taký krátky čas). Skôr Vám ponúkneme možnosť zábavnou a zaujímavou formou naučiť sa praktické skúsenosti, ktoré v budúcnosti môžete využiť. Pripravili sme pre Vás zaujímavé zážitkové kurzy fotografovania, tvorby videa, kresby a maľby.