nájdi si svoj poklad adrenalín pre teba nočné aktivity plné dobrodružstva veľké slovenské dobrodružstvo

Zaujímavý teambuildingový program

Teambuildingové aktivity sú ideálne pre tímy, ktoré práve vznikli, potrebujú, aby sa lepšie spoznali, sú medzi nimi nejaké bariéry, alebo aby spolu lepšie komunikovali a efektívnejšie spolupracovali. Tieto aktivity, sú však rovnako určené aj pre tímy, fungujúce už dlhšiu dobu, ale ktoré potrebujú vliať novú energiu, či riešiť komunikačné alebo socializačné problémy. Tieto aktivity dokážu pomôcť tímom, ktorých členovia majú medzi sebou často spory, nevedia spolu vychádzať, ale sú vhodné aj pre tých, ktorý majú problémy s plnením úloh a dosahovaním cieľov. Úlohou týchto aktivít je pomocou hier zameraných na lepšie poznanie seba, ale aj kolegov, nadviazať lepšie vzťahy, naučiť sa správne navzájom komunikovať, efektívnejšie spolupracovať. Dôležité je pochopiť význam tímovej práce, ale aj práce jednotlivca. Prispievajú k hľadaniu rezerv a nových netušených možností jednotlivca či skupiny. Teambuildingové aktivity dokážu pomôcť zvýšiť produktivitu práce zaujímavou a zábavnou formou.

Náš cieľ je ponúknuť netradičný teambuilding v spojení s outdoorom (teda pekným prírodným prostredím). Okrem outdoorových programov v prípade potreby (či nutnosti) vieme samozrejme pripraviť aj indoorový variant .


Teambuilding je cesta zvýšenia výkonnosti vo firme, zvýšenia produktivity práce a zážitkového vzdelávania zamestnancov .

Hľadáte zaujímavý teambuilding? Vyberte si napríklad z našich teambuildingových programov.


Neváhajte a kontaktujte nás pre ďalšie informácie!