Zážitok ako darček

Kurz kresby

kresba

Zúčastnite sa zážitkového outdoorového programu kresby a objavte čaro pohľadu na svet prostredníctvom tejto techniky. Kresba je schopnosť sprostredkovať fantáziu a realitu vlastným spôsobom a rôznymi prostriedkami.  Je to proces hľadania, objavovania, a nachádzania. Kresba je určená pre každého bez ohľadu na vek a dokonalosť talentu. Program nie je určený pre umelcov, ale skôr pre bežných ľudí hľadajúcich nový pohľad na svet.Ak hľadáte zaujímavú formu relaxu, vyskúšajte si oddych prostredníctvom kresby v prírode.

miesto sever Slovenska
1-12 ľudí
1 - 10 dni
od jari do jesene
deň

 


Ponúkané témy:

 • pomôcky ku kresbe
 • uhlík, grafitové ceruzky a rudka
 • lineárna a plošná kresba
 • technika tieňovania
 • jednoduché geometrické tvary
 • obrysová kresba
 • perspektíva
 • kompozícia
 • kresba krajiny, portrétu, abstraktné umenie
 • detaily a štylizácia
 • hľadanie štruktúr
 • námety krajina, portrét, mraky, obloha, architektúra, a iné

Čo dostanete:

 • odborné vedenie, výklad
 • manuály
 • pomôcky
 • praktické cvičenia
 • prepravu

 

Neváhajte a kontaktujte nás !

kresba kresba vlkolinca kreslenie na vlkolinci